Food Commitee

Shenoy Nagar
1 Mr.O.S.Sekar 8056114765
2 Mr.Sathyanarayanan 9382326962
3 Mrs.Lavanya Rao
Nehru Stadium/ Besant Nagar
1 Mr.Ramesh Babu 9840812991
2 Mr.Ramanathan - CBE
3 Mr.Natarajan- Cuddalore
3 Mr.M.P.Vijay- Ramanathapuram
(D.RAMANATHAN)
Organising Secretary
55th National Speed Skating Championship